Giới thiệu

Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương

Chức năng chính: 
- Kinh doanh vận tải dầu thô; 
- Cho thuê phương tiện vận tải; 
- Dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, sửa chữa tàu biển.
 

Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM 

Điện thoại: + 84 8 38228546 - Fax: + 84 8 38228545 

Email: pacific@pvtrans.com


Các hồ sơ pháp lý của Công ty:

Điều lệ Công ty ban hành ngày 31/5/2016

Quy chế tài chính Công ty

Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và TGĐ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

AttachmentSize
Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 7140.01 KB

Customization by PVTrans IT Div.