warning: Creating default object from empty value in /home/pvtransftp/domains/pvtrans.com/public_html/pacific/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Tuyển dụng

Tin về tuyển dụng

Tin tuyển dụng tháng 5/2013 của PVTrans Pacific

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho vị trí sau:

Customization by PVTrans IT Div.