Dịch vụ

Vận chuyển dầu thô
Đội tầu vận chuyển dầu thô của PVTrans Pacific bao gồm các tầu thế hệ mới, thân đôi đáy đôi, đáp ứng các công ước quốc tế về an toàn hành hải và bảo vệ môi trường.
Hàng năm đội tầu vận chuyển dầu thô của PVTrans Pacific vận chuyển hàng triệu tấn dầu thô, phục vụ cho hầu hết các hãng dầu khí nổi tiếng toàn cầu Exxon, BP, Shell, Chevron, Petronas v..v… Các tàu của PVTrans Pacific được các khách hàng đánh giá cao ở chất lượng dịch vụ, an toàn hành hải, an toàn môi trường, tính chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý và thuyền viên.
Hiện nay PVTrans Pacific đang đẩy mạnh việc phát triển đội tàu thông qua các hợp đồng đầu tư đóng mới và mua thêm các tàu chở dầu thô loại Aframax, Suemax và VLCC để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vận tải dầu thô của các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam cũng như mở rộng năng lực vận tải dầu thô phục vụ thị trường khu vực và quốc tế.

Dịch vụ chính: 
- Kinh doanh vận tải dầu thô; 
- Cho thuê phương tiện vận tải; 
- Dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, sửa chữa tàu biển.

Customization by PVTrans IT Div.