Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT ngày 22/02/2018 về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT ngày 22/02/2018 về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm
AttachmentSize
Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT105.34 KB

Customization by PVTrans IT Div.