Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Báo cáo tài chính Quý 4/2016 và Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016”, chi tiết cụ thể tại các tài liệu đính kèm.
AttachmentSize
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016939.57 KB
Báo cáo tài chính Quý 4/20161.43 MB

Customization by PVTrans IT Div.