warning: Creating default object from empty value in /home/pvtransftp/domains/pvtrans.com/public_html/pacific/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Tin tức sự kiện

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) xin thông báo tới các Quý cổ đông v/v chốt danh sách cổ đông như sau:

Công bố báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của PVTrans Pacific

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xin công bố Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (file đính kèm).
Trân trọng gửi đến các nhà đầu tư tham khảo./.

Công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 của PVTrans Pacific

Công ty PVTrans Pacific xin công bố Báo cáo tài chính quý IV/2012 (đính kèm).
Trân trọng gửi đến quý nhà đầu tư tham khảo./.

Customization by PVTrans IT Div.