warning: Creating default object from empty value in /home/pvtransftp/domains/pvtrans.com/public_html/pacific/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Tin tức sự kiện

Công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của PVTrans Pacific

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) đã hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
Xin trân trọng gửi đến các nhà đầu tư tham khảo.

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2012

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như file đính kèm

Công bố báo cáo tài chính quý III - 2011 của PVTrans Pacific

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) đã hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính quý III năm 2011.
Xin trân trọng gửi đến các nhà đầu tư tham khảo.

Customization by PVTrans IT Div.