warning: Creating default object from empty value in /home/pvtransftp/domains/pvtrans.com/public_html/pacific/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Tin tức sự kiện

Thông báo về việc thay đổi cổ đông lớn của PVTrans Pacific

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xin công bố thông tin về việc thay đổi cổ đông lớn của PVTrans Pacific theo file đính kèm.
Trân trọng thông báo để quý nhà đầu tư biết.

Thông báo về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ PVTrans Pacific

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xin công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ theo file đính kèm.
Trân trọng thông báo để quý nhà đầu tư biết.

Thông báo về việc thay đổi cổ đông lớn của PVTrans Pacific

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương xin công bố thông tin về việc thay đổi cổ đông lớn theo file đính kèm.
Trân trọng thông báo để quý nhà đầu tư biết.

Customization by PVTrans IT Div.