warning: Creating default object from empty value in /home/pvtransftp/domains/pvtrans.com/public_html/pacific/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Tin tức sự kiện

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của PVTrans Pacific

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) xin đăng tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Công bố báo cáo tài chính quý I - 2011 của PVTrans Pacific

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) đã hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính quý I năm 2011.
Xin trân trọng gửi đến các nhà đầu tư tham khảo.

Customization by PVTrans IT Div.