warning: Creating default object from empty value in /home/pvtransftp/domains/pvtrans.com/public_html/pacific/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Tin tức sự kiện

Thông báo số 1297/TB-SGDHN ngày 13/12/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Thông báo số 1297/TB-SGDHN ngày 13/12/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch c

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Quyết định số 806/QĐ-SGDHN ngày 08/12/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ

Thông báo về việc chốt danh danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom của công ty

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi đến Qúy vị cổ đông Thông báo về việc chốt danh danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom của công ty, chi tiết cụ thể tại các tài liệu đính

Customization by PVTrans IT Div.