warning: Creating default object from empty value in /home/pvtransftp/domains/pvtrans.com/public_html/pacific/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Tin tức sự kiện

Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Báo cáo thường niên năm 2016, nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương xin gửi Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP VTDK Thái Bình Dương kính gửi đến Quý vị cổ đông “Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”, chi tiết cụ thể tại tài liệu đính kèm.

Customization by PVTrans IT Div.