warning: Creating default object from empty value in /home/pvtransftp/domains/pvtrans.com/public_html/pacific/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Đội tàu

Giới thiệu chung đội tàu

Đội tầu vận chuyển dầu thô của PVTrans bao gồm các tầu thế hệ
mới, thân đôi đáy đôi, đáp ứng các công ước quốc tế về an toàn hành hải và bảo
vệ môi trường.

Customization by PVTrans IT Div.